Frontoffice

Zorgschakel Enschede heeft een Frontoffice ingericht om zo 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor de specialisten in het MST, huisartsen en andere verwijzers. Hierdoor is er altijd communicatie mogelijk over de overdracht van cliënten in de keten.

Als verwijzer hoeft u maar op één plaats te zijn: Frontoffice van Zorgschakel Enschede. Door dit samen te brengen in één Frontoffice wordt er efficiënter en goedkoper gewerkt én is het voor verwijzers duidelijk waar zij moeten zijn. Zo zorgt ZorgSchakel Enschede dag en nacht voor een soepele, doelmatige, eenduidige en transparante toegang en doorgeleiding naar geplande, ongeplande en gespecialiseerde verpleegkundige zorg en behandeling. Daaronder valt ook geriatrische revalidatie, eerstelijns verblijf (ELV) en een langdurige opname in het verpleeghuis. Zorgschakel verzorgt de doorstroom ELV voor Livio, Zorggroep Manna, Liberein, de Posten, Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal in hun werkgebied.

Vul uw eigen inhoud in.